Strategy For Maximizing تاسیس شرکت در ایران

تعیین هدف تقسیم سهام: در ابتدا باید هدفی که با تقسیم سهام مد نظر داریم، را به‌وضوح مشخص کنیم. آیا هدف افزایش سرمایه شرکت است؟ یا توزیع سود بین سهامداران؟ هرچند که هر دو هدف برای شرکت مهم هستند، اما باید بر این هدف‌ها تمرکز کرده و یک برنامه بازاریابی و انتشار دقیق برای این […]